Jeg har flere faglige interesse i livet: Psykologi, emosjoner, det implisitte, og heuristikker.

Det implisitte er mest sannsynligvis den røde tråden, rent faglig. Kommunikasjon er den røde tråden i hverdagen.

Kommunikasjon er for mange hovedsakelig språk, altså budskapets mening eller innhold. Semantikk er faget i lingvistikk som handler om mening.

Her finner de som kan italiensk et superb eksempel på at språk er mye mer enn ord…

For those who’d like to hear it from a master of italian theater, tragedy and comedy:
http://www.youtube.com/watch?v=Bsb52rkn2hk,

PS
Ikke tilfeldigvis er jeg veldig glad i John Langshaw Austin sin triade: lokusjonære, ILlokusjonære og PERlokusjonære språkhandlinger. Med den teoridelen, viser ham hvordan setninger som «det der er døra!» kan ha langt sterkere mening enn ordenes sammensetning ville tilsi per se.

Share →