Jeg vil for denne jula her, ønske noe spesielt bra
⁃    til alle oss som i løpet av siste nesten 30 mnd ikke fikk være med på utvikling og innovasjon, til tross for at vi skulle være sammen om en bedre kommune;
⁃    til dem som ikke ennå har blitt spurt engang om hva de kan best;
⁃    til dem som kommunen sin ikke ville høre om, selv om kommunen har intensjonserklæring om læring;
⁃    til dem som tross all prat om integrasjon, blir bare inkludert, sjeldent integrert;
⁃    til dem som velger å være empatisk, ikke sympatisk;
⁃    til dem som blir fortalt at de bør slutte med å si “de” og “vi”, for vi er alle sammen “vi” …men de får allikevel ikke være med å definere hvordan “vi” har det;
⁃    til dem som blir vennligst bedt om å huske at de er kommunale ansatte selv når de opptrer privat …og deretter kommer en rekke vage og suspekte beskrivelser av typer uttalelser som betraktes som akseptable;
⁃    til dem som altså bør ta hensyn til kommunen i sine utsagn, når disse egentlig forekommer fordi de mener at kommunen ikke tok hensyn til dem;
⁃    til dem som ville at sin kommunen var  helst opptatt av å hjelpe enn av å irettesette, for når en skriker, er det et faktum at en har det ille;
⁃    til dem som “tar på seg flere hatter” og som blir vennligst minnet på å skille mellom dem, når disse egentlig slett ikke er i konflikt med hverandre (når de i sted er til og med en ønskelig kombinasjon);
⁃    til dem som ikke blir gitt støtte eller mulighet til å finne arbeidet sitt spennende, utfordrende, og en arena til utvikling; i et ord: helsefremmende;
⁃    til dem som ikke blir minnet på at det alltid er noen som synes de gjør verdens viktigste jobb, og det er hjelp å få for å bli bedre;
⁃    til dem som mistet sin stilling, når det ville selvsagt vært mye riktigere å miste sykefravær på veien.

Jeg takker for meg, og ser frem til å ta turen videre til andre steder,
gjerne med litt mer beskjeden retorikk, men mer fakta;
mindre lærende, men konkret villige til å endre;
med saktere bredbånd kanskje, men fortere aksept for endring, og mindre opptatt av å skåne seg;
mer rutete til og med, men mindre opptatt av å male seg bare i gull;
steder som mener skittentøy bør luftes offentlig;
steder der politisk klokskap ikke går på bekostning av lokale krefter;
steder der det politiske korrekt viker for det magefølelsesmessige riktig;
steder der bredere horisonter, regionale allianser og ambisjoner ikke er viktigere enn sine medmennesker som bor en steinkast unna (og får hele skuta til å seile).

Steder der man blir rekruttert til for å gjøre en jobb som oppdragsgivere tror på. Sammen. Om en bedre kommune.

Glem ikke å kjempe for det du tror på, og om du kan, gjør det også for dem som ikke kan kjempe selv.

God Jul og Godt Nytt år!

Share →