,

1.5 Medvirkning

«Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt
og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha
konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning (min kursiv).
Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning.»
(Rammeplanen, side 13)
De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alderen og forutsetninger.
(Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd)
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn
på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging
og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)

Videre, fortsetter Rammeplanen:

Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet,
mobbing og manglende empati.
Barnehagen  gi rom for ulike barns ulike perspektiv
og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden.
Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning
må integreres i arbeidet med barnehagens innholdsområder.
Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon
mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene.
Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske
virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom
for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte til å påvirke
sin egen hverdag i barnehagen. Barn må erfare tydelige
og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Hold deg oppdatert!

Loading
under arbeid…

Search