, , ,

Dybdelæring, vaffanculo!

aka. Skole-Norges klovneri… og to paradokser.

Under arbeid

Behøver vi si mer om dybdelæringen, ordet som skole-Norge fyller sin munn med?

Skolens funksjon nummer én: lære borte, lære opp.
Fag, først og fremst.
Det ser ikke ut som det lykkes med det.
Har du testet ditt barn i det siste? Kan dine barn det Udir mener de skal kunne?

Skolens funksjon nummer to er å ta barnet for hånd gjennom utfolding og utvikling.
Det var familiens naturlige oppgave. Nå er det lærernes verdi som former våre barn.
Det ser ikke ut som det lykkes med det heller: Over 23K (!) avvik bare i Oslo-skolen.

Det er mer enn nok å bli meget sint av.
Det ser ikke sånn ut, snarere tvert imot.
Kjenner dere en FAU som gjør noe annet enn å ordne med festligheter og det like?
Kjenner dere til et skolemiljø der det faktisk diskuteres opplæringen og pedagogikken?

Hvor er det blitt av vårt ansvar som foreldre til å påvirke skolens arbeidsmåte, mengde og kvalitet?

Hvem tjener til at barna våre kommer stadig flatet ut, mer og mer ignorante, med overfladisk kunnskap, liten kritisk evne, og tynne ferdigheter?

Vet du hvor mye barnet ditt lærer?
Ut fra samtaler hjemme hos oss er læringsutbyttet ganske lite!
Siste PISA bekrefter det (les lengre ned, dystert). De skårer dårligere og dårligere.
Utdanningdirektorat ser ut til å bekrefte det også: en absurd prosent som ikke fullfører vgs.

Sett at man vet at læring foregår bedre under visse forutsetningene, er det iboende i skolens funksjon at ovennevnte forutsetningene skal settes i praksis:

• Ikke tungvint, men lekent. Altså interessant, fascinerende.
Utfordrende. Altså som bygger utholdenhet og strekker enhvers grenser.
Tilpasset hver og en. Burde være selvforklarende; mest ignorert og anda verre sviktet, i stedet.

En balanse at utfordring og tilpasning er avgjørende for at eleven skal føle motivasjon for å gå frem og samtidig føle seg i stand til å komme i mål. For at det ikke blir noe som flater alle ut, e/o er uoppnåelig for noen.

Forskning sier at det er best når læring foregår på en leken måte?
Og de inkompetente lærlinger har gjort øvelser om til leker og spill…
…der mestparten av tiden ikke går til å løse regning men til å spille spillet.
Resultatet er barnet øver veldig lite og spiller veldig mye.
Fins unntak, men det er det de er.

Dybdelæring skal ha erstattet pugging.
Menneskets hjerne har dog ikke endret seg. Konsolidering foregår gjennom repetisjon. Tett repetisjon. Dette fordi minnene falmer etter en viss tid. Altså man kan ikke konsolidere noe når fundamentet allerede er delvis forsvunnet, og dermed hullet. Dybdelæring som høres så fint ut, og som i praksis betyr å ta samme emne opp igjen etter en (lang) stund fører ikke til noe annet enn utvannet, vag, overflatekunnskap: det helt motsatte.
Her får du en fin oppsummering på forskjell mellom dybde- og overflatelæring

Her får du Udirs def på dybdelæring:

Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.
(Utdanningsdirektoratet, 2019)

Verden begynte å prate om digitale innfødte, homo zappiens?
Og de inkompetente improvviserte skole-Norges ledere hoppet på bølgen, og tvang nettbrettene inn i skolen. Vekk med bøkene, til og med skrivebøkene. Barna måtte plutselig ledes inn deres egen verden, slik at de kunne yte sin egen rett om medborgerskap i den.
Så synd at det som skulle vært å utvikle kunnskap, ferdighet og holdning til informasjon, kommunikasjon, innholdsproduksjon, sikkerhet og problemløsning, ble bare forbruk. Retten til å medvirke til sin egen verden ble om til en patetisk ukritisk vanedannende forbruk.
Har du noen gang set innholdet produsert av ditt barn? En Powerpoint-presentasjon?
Bærer de noen preg av disse?

Alt det ovennevnte trenger som selvfølge at skolemiljø er funksjonelt.
Elevensmiljøet inkluderer i stedet – sannsynligvis uten unntak – individer dysfunksjonelle i varierende grad. Skole-Norge ser ut til å ha oversett dette totalt, og tatt for gitt at disse ikke fins.
De pedagogiske tryllekyndige triller de da frem løsningen.

Forskning sier at barn med dysfunksjonell atferd ikke skal isoleres eller gettoisere?
Så de blir sammen med de andre.
Men forskning har aldri sagt at de kan håndteres av hvem som helst. Barnepsykiatri ansetter ikke lærere. Hvorfor burde lærere kunne håndtere BUPs klienter da? Her finner du hva en lærer skal kunne. Det er føkking mye. Men det står ikke et ord om sistnevnte.

De har bygget skolebygg og arealer, men ikke kompetanse om å håndtere uromakere.
Ergo, begrensning og håndtering av trøblete, som man hadde ønsket man skulle tenke på «kun i tilfelle», blir første prioritet og forutsetning for skolens første funksjon.

Skole-Norge har sammen med hele nasjon gått fra fysisk avstraffelse. Dog har de ikke kommet med en erstatning.
Trøblemakere herier fritt og dette tar opp enormt med ressurser på en vanlig skoledag.

Rektorene. Derfor har vi blitt oversvømt av papirarbeid.
Regjeringen skjønte de ikke kunne stole på selvrapportering fra sine skoleeiere da barnas respons anga mobbing skyhøy samtidig som rektorene rapporterte at alt gikk bra med skolene sine.
Skole har blitt kvalt av måling og resultatorientering, mens Prøitz-utvalget peker på at test- og prøveskolen har bidratt til en smalere kunnskapsforståelse, og til målforskyvning.
Disse er data som skolene ikke engang bruker i sin forbedring. Men de slenger dem i ansiktet ditt når de vil overtale deg (seg selv?) om at 4.-klassingeren din kan matte eller norsk, mens vedkommende har, hjemme, problemer med å regne 50 minus 37, eller sette mer enn 5 korrekte ord i sammenhengende rekkefølge.

Et sirkulært resonnement: Jeg skulle ikke bekymre meg fordi mitt barn ligger omkring gjennomsnittet, samtidig som gjennomsnittet skal være et gunstig måleinstrument for mitt barn fordi mitt barn og alle de andre ligger der.
Så gjennomsnittet skal være valid så lenge det fins en?
Hvor blir det av mine barn? Hvem sier at det å ligge ved gjennomsnittet gagner dem eller er dem egnet? Hva om de skulle kunne mye mer enn det?

Og, har du sett disse testene? Lesehastighet? En setning tatt ut av kontekst uten tidsmåling der barnet skal fylle opp en luke med et ord? En regning med multippelvalg, der de tre gale alternative er helt ut av verden ift til det riktige svar? (54+7= 61, 54, 23, 86)

Dere har hatt makten i syv år, hvorfor er det ikke blitt bedre? – Det har heldigvis blitt bedre og vi ser at mye går i riktig retning. Da vi overtok regjeringen var det 1 av 5 som gikk ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Det er nå 1 av 6.
Nettavisen, skole

For fæen! De er stolte av å ha senket andelen analfabeter fra en femtedel til en sjettedel?
På skolen burde det hører til uhyre sjeldenhet at én forblir analfabet!! Slik var det da jeg gikk på skolen. Hvor mange analfabeter kom ut av skolen på din tid?

PISA / PIRLS

Dystre fakta

5. des 2023 fikke vi PISA22 resultatene:
over en fjerdedel av norske tiendeklassinger har svært lave leseferdigheter, og spesielt guttene leser dårlig
en markant økning i andelen elever som har lavere lesekompetanse enn det som regnes som nødvendig i videre utdanning og yrkesliv.
Hver femte jente og hver tredje gutt har kritisk lave leseferdigheter.
PIRLS 2021 og årets nasjonale prøver i lesing viser at femteklassingene, som utgjør småsøsknene til femtenåringene som deltok i PISA, har dårligere leseferdigheter enn tidligere kull
introduksjon av skjermer i skole har selvsagt ikke hjulpet idet lesing på skjerm ikke øker leseferdigheter
KAN DET VÆRE MENGDE?, Den latterlig lille mengde de arbeider med hverdag, for at skolens mantra

«Det er en kjent sak at jenter i snitt er mye bedre enn gutter til å lese. Mange gutter lærer aldri å lese godt nok (min kursiv). Dette gjelder både på Island og i Norge.
– De eldste elevene ser ut til å trives dårligere med både lesing, matematikk og naturfag. Samtidig føler de seg mindre kompetente i fagene, sier professor Sigmundsson.»

thou shall thrive
learn may be not
but thrive shall thou

skal ha første prioritet?

Folk går fra det ene esktreme til det andre.

Fra skambasert undervisning, der du gjør mer eller mindre det du skal, ikke fordi du liker å lære men fordi du skammer deg over å miste ansiktet foran medlever og, enda verre, kompiser. Til intern motivasjonsdrevet opplæring: du deltar fordi du liker å lære, liker det du lærer, og liker dem som underviser deg.

Dalla scuola dove dovevi imparare a memoria le poesie del Leopardi (e chi se le ricorda?) a quella in cui non devi imparare neanche la corretta grafia delle lettere, cioè non sei costretto a scrivere bene una b o una p e dove puoi tranquillamente fare la s grande come la f anche quando non è maiuscola.

Questa scuola è malata e si macchia di crimini volgari ogni giorno che vive.
Da quando entra, il bambino sparisce, non sai cosa fa, non sai come lo fa, quindi non sai se impara oppure no. Se comunichi la tua preoccupazione ti dicono di stare tranquilla. Perché? Perché è nella media, e ha solo bisogno di più tempo.
Ma che cazzo di risposte sono? Cosa me ne frega a me se è nella media? Dovrebbe tranquillizzarmi che mio figlio sia un mediocre? Come cazzo fate a spronare allo sviluppo con uno spirito come questo?

Ma si rendono conto questi clown che ci stanno dicendo che il massimo che nostro figlio può dare è la mediocrità?!?

Ma quale paese che non fosse ai vertici del conformismo mondiale considererebbe questo un buon metro di giudizio?

Ha solo bisogno di più tempo?

Avete mai imparato una lingua da adulti? Sapete qual’è l’ostacolo più duro da superare, quello che lascia per la strada la maggior parte di chi inizia? La vergogna, l’imbarazzo di aver bisogno di s e c o n d i per produrre una frase. Il tempo eterno deriva dalla difficoltà di recuperare le parole, ché sono tutte nuove e difficili da ricordare. Tecnicamente si chiama retrieval time, uthentingstid.

Quindi un bambino che ha bisogno di 4gg per costruire 4 frasi che non sembrino enunciate da un immigrato ignorante secondo voi non prova lo stesso imbarazzo? Cosa aspettate a fargli fari tanti di quegli esercizi ché impari alla svelta? Fateli divertenti quanto cazzo vi pare, per Dio, ma fatene tanti!!

Per la comunicazione con la famiglia sono previste le utviklingssamtaler?!?

Un cazzo di quarto d’ora due volte all’anno?!?

E poi hanno il coraggio di spronarti a seguire tuo figlio?!?

Addirittura di criticarti se non lo fai? e poi fanno di tutto perché tu non lo segua.

In questa buffonata di scuola lærere, rektorer, og skoleeiere (kommuner) non vogliono che tu intrometta.

Perché dovrebbero lavorare dieci volte!!

Un cazzo niente di esercizi vuol dire un cazzo niente di compiti da correggere.

Imparare divertendo la scienza non ha mai detto che volesse dire non facendo un cazzo di esercizi!

E quante volte avete trovato errori nei pochi esempi di lavori portati a casa?

Chiedete ai vostri figli se i loro «compiti», quelli fatti a scuola, vengono corretti!

Sono io l’unico che ha trovato errori nelle correzioni dei maestri?

Nella mia cultura i maestri non sbagliano. Non sbagliano mai. Sono come i korrektur dell’editoria. È il loro mestiere sapere le regole di grammatica.

La scuola ti dice che non da compiti a casa e poi ti dice che tuo figlio è sul tre e mezzo.

Se non è sul sei (e mezzo) perché non dà compiti? È ovvio che gli servono!

un altro insegnante ti racconta cos’ha fatto tuo figlio durante l’utviklingssamtale

Ma dai?!? 

Questa klovneri di scuola sembra fatta da degli apprendisti improvvisati esperti

è l’era digitale? e la scuola abbandona i libri

la ricerca dice che è meglio studiare divertendosi? e loro sacrificano lo studio al gioco: impara poco o nulla purché ti diverta

prendono uno studio del 1976, fatto su studenti universitari, e ne fanno la base per la scuola elementare! rettori che si pavoneggiano perché nella loro scuola la memorizzazione ha sostiutia dall’apprendimento in profondita

dybdelær gangene, idiot!

le statistiche sono importanti?

e tuo figlio diventa un numero da paragonare alla media

quindi se la media degli studenti con questa nuova scuola che fa schifo diventa sempre piu ignorante tuo figlio che non sa un cazzo non è ignorante, è nella media!

la finlandia smette con i compiti a casa  – dopo un processo di ventanni dove i maestri dal valere agli occhi della gente meno di uno sguattero sono diventati piu ambiti dell’avvocato – e loro smettono con i compiti a casa.

quale la logica? se non sei un allievo da massimo dei voti, perché non farti lavorare di piu e vedere se non lo diventi

quanti ne perdi per strada? e quanti punti perdi per ognuno?

in qualsisai altra atiita umana umo smette di allenarsi quando é arrivato al suo limite. quindi se tuo figlio prende tre e  non fa compiti a casa vuol dire che e+´un povero deficiente da tre?

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Hold deg oppdatert!

Loading
under arbeid…

Search