Les Rammeplanen, paragraf 1.6, «samarbeid med barnas hjem» 

Her gjengir jeg bare noen få utsnitt, for de er sentrale og grunnleggende i lovens øyemed. Kursivene er mine.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-
og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
(Barnehageloven § 1 Formål)

 

Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver,
og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling,
livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

 

Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven 8. april 1981 nr. 7. Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk.

Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets oppgave å forvalte. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon om og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning.

Tagged with →  

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.