NAV


  • , , , ,

    Enøyde Nav

      Det enøyde trollets herre har aldri stilt krav til brukerfokusert adferd og tenkning eller spurt om hvilke ringvirkninger rådende praksis får for individ og samfunn. Det enøyde trollet fremstår som sin egen oppdrager og oppdragsgiver. Stemmer presist med et etter min mening aldri så uheldig navnvalg: Nav får jo hjulet til å gå rundt,…

    Les mer: Enøyde Nav

Hold deg oppdatert!

Loading
under arbeid…

Search