samarbeid


 • , ,

  Velkommen til Mac i bhg!

  Det var en stund at en rar men pen greie hadde dukket opp på øverste hylla i Slottets fingarderobe, i vår barnehage. En halv kule med en hals av stål, og et kjempebredt hode. Mørkt hode, hvit kropp. På tirsdag, kom en tralle haltende og rullende plutselig inn, med en enda digre edderkopp av stål […]

  Les mer
 • , ,

  enighet ka. mangfold

  Enighet er bra, mangfold er bedre. Interpersonelle konflikter er en nødvendig del av indre livet til enhver levende institusjon. Reaksjoner (sterke også) er en gave til fagpersonlig utvikling: De er flotte anledninger til å gjenvurdere seg selv!

  Les mer
 • , ,

  kommunikasjon: i møte med foreldre/kollegaer

  To er samtidig hovedtrekkene som kjennetegner en vellykket samtale, og verktøy som fremmer den: PERSONLIGE UTSAGN STEMNING SOM TILLATER DET Å VÆRE IRRASJONELL, SPONTAN, OG DUM Meningsfull kontakt og forandring er å foretrekkes fremfor formell respekt og høflighet   En samtale er mislykka når den ikke bringer til økt kontakt, tilfreds, og forståelse, samt samarbeid og endring. […]

  Les mer
 • ,

  et fragmentarisk bilde

  Ytre atferd i bhg er forskjellig fra det som foregår hjemmet: Vi trenger hjelp fra familien for å unngå å ha et fragmentarisk bilde av barnet. Vi trenger eksponering av familiens liv. Derfor har vi STOR respekt for det som vi blir fortroliggjort med. Jeg trenger foreldrene mer enn de trenger meg, og barn trenger at begge […]

  Les mer
 • ,

  1.6 samarbeid med barnas hjem – I møte med foreldre

  Les Rammeplanen, paragraf 1.6, «samarbeid med barnas hjem»  Her gjengir jeg bare noen få utsnitt, for de er sentrale og grunnleggende i lovens øyemed. Kursivene er mine. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven § 1 Formål)   Med forståelse menes gjensidig respekt […]

  Les mer
 • integritet ka. samarbeid
  , ,

  integritet ka. samarbeid

    Berit Bae prater om voksnes definisjonsmakt: makten til å definere konfliktens verdighet. Jesper Juul prater om  voksnes prosessuelle makt: ”makt til å definere verdighet av barnets fortolkning av virkelighet. «mer is!”, ”jeg vil ha vinduet åpent!”, «jeg vil ikke ha lua på», og lignende blir da urimelig, illojal, utidig, bortskjemt. Man tyr til (oppdragelses)metoder for å […]

  Les mer
 • , , , ,

  Enøyde Nav

    Det enøyde trollets herre har aldri stilt krav til brukerfokusert adferd og tenkning eller spurt om hvilke ringvirkninger rådende praksis får for individ og samfunn. Det enøyde trollet fremstår som sin egen oppdrager og oppdragsgiver. Stemmer presist med et etter min mening aldri så uheldig navnvalg: Nav får jo hjulet til å gå rundt, […]

  Les mer