ansvar


 • , , , ,

  Kan de fortsatt kalle seg barnehage?

  Det finnes nå i landet et klart ønske om kontroll over utdanningspersonalet: Skolene flommes over av tester, og barnehagene blir påtvunget verktøy fra eieren med tvilsom kompetanse. Min educated guess (eller fantasi) er at dette er ignorantens/uforberedtes typiske feil reaksjon til et reelt problem, til altfor mange stemmer som klager over utbredt inkompetanse og utilstrekkelighet hos enkelte av ovennevnte personale. Angående skolen, reagerer […]

  Les mer
 • , , ,

  definisjonsmakt

  Charlie Brown: Next year I’m going to be a changed person. Lucy: That’s a laugh, Charlie Brown. Om du har det bra, eller får det til, eller du er fortsatt underveis, men du får støtte… …om du med andre ord opplever noe fint, eller erfarer anerkjennelse, skal du gjerne være takknemlig, og gjerne glede deg […]

  Les mer
 • , , , , , ,

  Innovation & Development

  Question? What does it take to get from here to here? A lot of fouling up?

  Les mer
 • , , ,

  Integrasjon, hva er du?

  Integrering. Aldri kommet bort i det, i de første 35 år av mitt liv. Jeg var lokalbefolkning da. Mine venner og jeg var alle integrert i alle våre kretser, skole, venngrupper, aktiviteter. Blant oss var og fortsatt er naturlig interesse for det nye og det annerledes. Når jeg ble innvandrer, konfronterte jeg meg for første […]

  Les mer
 • Barnehagens samfunnsmandat

  Barnehagen som institusjon har et samfunnsmandat. Det er beskrevet i paragraf 1 i Barnehageloven, den så kalte «formålsparagraf». Det står også skrevet på side 7 i Rammeplanen. «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.» (Barnehageloven § 1 Formål) Videre i neste avsnitt, fortsetter […]

  Les mer
 • ,

  1.6 samarbeid med barnas hjem – I møte med foreldre

  Les Rammeplanen, paragraf 1.6, «samarbeid med barnas hjem»  Her gjengir jeg bare noen få utsnitt, for de er sentrale og grunnleggende i lovens øyemed. Kursivene er mine. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Barnehageloven § 1 Formål)   Med forståelse menes gjensidig respekt […]

  Les mer