empati


 • Føking automater! Grrrr…

  I dag har det sviktet fra mange kanter og på mange planer. Jeg er så sint at jeg holder på å sprekke. Jeg skulle vært i en sal med 430 nydelige barn som gjorde en fantastisk innsats, for kulturen ikke minst. Det var fullboka. Vi var tre fedre, ute i foajen, og det ble ikke…

  Les mer: Føking automater! Grrrr…
 • , , ,

  Integrasjon, hva er du?

  Integrering. Aldri kommet bort i det, i de første 35 år av mitt liv. Jeg var lokalbefolkning da. Mine venner og jeg var alle integrert i alle våre kretser, skole, venngrupper, aktiviteter. Blant oss var og fortsatt er naturlig interesse for det nye og det annerledes. Når jeg ble innvandrer, konfronterte jeg meg for første…

  Les mer: Integrasjon, hva er du?
 • ,

  1.5 Medvirkning

  «Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning (min kursiv). Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning.» (Rammeplanen, side 13) De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alderen og forutsetninger. (Barnehageloven…

  Les mer: 1.5 Medvirkning