integritet


 • , , ,

  Integrasjon, hva er du?

  Integrering. Aldri kommet bort i det, i de første 35 år av mitt liv. Jeg var lokalbefolkning da. Mine venner og jeg var alle integrert i alle våre kretser, skole, venngrupper, aktiviteter. Blant oss var og fortsatt er naturlig interesse for det nye og det annerledes. Når jeg ble innvandrer, konfronterte jeg meg for første […]

  Les mer
 • ,

  Nei til andre = bevart integritet og verdighet * No agli altri = integrità e dignità conservate

  Mange forbinder omsorg og kjærlighet med det å si «ja». Da bør man i hvert fall yte omsorg og kjærlighet til seg selv også! De mest kjærlige «nei» er dem man sier for å si «ja» til seg selv! Når det derimot er barn som sier «nei» til oss, blir det plutselig vanskelig å innse […]

  Les mer
 • integritet ka. samarbeid
  , ,

  integritet ka. samarbeid

    Berit Bae prater om voksnes definisjonsmakt: makten til å definere konfliktens verdighet. Jesper Juul prater om  voksnes prosessuelle makt: ”makt til å definere verdighet av barnets fortolkning av virkelighet. «mer is!”, ”jeg vil ha vinduet åpent!”, «jeg vil ikke ha lua på», og lignende blir da urimelig, illojal, utidig, bortskjemt. Man tyr til (oppdragelses)metoder for å […]

  Les mer