iPad


  • IKT meg, baby!

    Hei! Med dette starter jeg en ny kategori, IKT i BHG! Som datainteressert var det for meg selvsagt naturlig og spennende å bruke IKT som ped leder. Samtidig var jeg ikke selv klar over viktigheten av den type aktivitet innenfor barnehagens fire vegg. Nå at dette er blitt en del av min jobb, skal jeg…

    Les mer: IKT meg, baby!