kompetente barn


 • ,

  1.5 Medvirkning

  «Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning (min kursiv). Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning.» (Rammeplanen, side 13) De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alderen og forutsetninger. (Barnehageloven…

  Les mer: 1.5 Medvirkning
 • ,

  Sladring…

  Til daglig opplever jeg barn som kommer til meg og sier ifra at noen har gjort dem et eller annet. Noen av disse barn forventer seg at jeg skal følge dem til ”forbryteren” og ta tak i saken. For andre, er saken ut av verden når de har ”rapportert” om det. Fåtallet av disse barn…

  Les mer: Sladring…