krenkeklse


  • ,

    1.5 Medvirkning

    «Personalet må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Synet på barn og barndom vil ha konsekvenser for hvordan personalet forstår barns medvirkning (min kursiv). Å forstå barns ulike uttrykk er av stor betydning.» (Rammeplanen, side 13) De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alderen og forutsetninger. (Barnehageloven…

    Les mer: 1.5 Medvirkning