sandur


  • integritet ka. samarbeid
    , ,

    integritet ka. samarbeid

      Berit Bae prater om voksnes definisjonsmakt: makten til å definere konfliktens verdighet. Jesper Juul prater om  voksnes prosessuelle makt: ”makt til å definere verdighet av barnets fortolkning av virkelighet. «mer is!”, ”jeg vil ha vinduet åpent!”, «jeg vil ikke ha lua på», og lignende blir da urimelig, illojal, utidig, bortskjemt. Man tyr til (oppdragelses)metoder for å…

    Les mer: integritet ka. samarbeid