Legen

FRED
Skjelettmannequin

Legen kan redde deg fra døden, øke betraktelig livskvaliteten din, eller… gjøre det om til en mareritt.

20 min. Til maks to saker? Har du en tredje, trenger du ny time. Som du får om tre uker?

Ideelt går du inn hos en lege som kjenner deg og din PasientJournal slik at hen har et klar bilde av din status opp til siste gang. Har legen ikke en god hukommelse, kan hen se opp i PJ-en. 
Legens jobb er å lytte til deg, tro, inntil det motsatte er bevist, på det du sier, og stille deg spørsmål som har som hensikt å luke borte alternative sykdomsbilder som passer dine symptomer opptil vedkommende finner den som passer best. Symptom A + B + C = Kolera og influensa. Har du også D? Nei? Ok: influensa.

Om vi hoppe over det mest åpenbare, altså at legen i det hele tatt er kompetente nok til å kjenne igjen sykdomsbildet ditt, hvilket noen ganger kan bety det lille noe som kommer til å vise seg å være en svulst, er det mye annet, mindre kanskje men like viktig som gjør en lege til helt eller ikke.

Det er legen som avgjør om du trenger en viss undersøkelse, ener om det du forteller «er sant» eller ikke, om du trenger spesialisten, og også om spesialisten… avslår henvisning om vurdering.
Ja, for dette avhenger veldig mye om hva legen din skriver på henvisningen sin.

Henvisningssystemet baserer seg på at henviseren skriver om pasienten. En spesialist i spesialisthelsetjenesten vurderer det som er skrevet. Forskning har entydig vist at reliabiliteten til spesialistens vurdering av henvisninger like godt kunne ha vært gjort av en terning.
Tar legen seg tid til å være omfattende samt å understreke det som gjør din sak verdt prioritering, da får du treffe spesialisten (ceteris paribus, gitt at alt annet er likt). Det er klart at du blir ikke prioritert foran noen som har noe alvorligere enn det du har, men alvoret dannes også av mye annet enn bare det rent kliniske, altså symptomer hos deg. Konsekvensen av at akkurat du har fått akkurat den plage kan for eksempel gjøre livet verre for mange andre. Dette skal legen din tar seg tid til å peke: Spesialisten har ikke nødvendigvis mulighet til å utlede dette selv. Og dette er bare ett eksempel på hvor mye din lege kan påvirke noe som formelt er utenfor hens makt.

Selv når du ikke trenger henvisning, kan kvaliteten på legens jobb variere fra glimrende til elendig. Tilsvarende blir helten om til …noe annet.

Tittelen gjør en til lege, men det er hvordan vedkommende håndterer relasjonen med sine pasienter som gjør hen til en god lege. Og spør du meg: Er du ikke god lege, er du ikke lege.

Den legen som skriver mens du prater, ikke ser (på) deg, ikke kommenterer det du sier, og verst av alt ikke følger opp på det du har sagt, er ikke bare en lege som ikke er god: Vedkommende har ikke gjort sin jobb, og dermed er ikke heller en lege i full forstand.

Men vedkommende har sikkert brukt en del av tiden for å fylle ut satsene som sendes til Helfo, slik at hen får refusjon for timen, henvisning, og senere også for svaret du finner på HelseNorge, med resultatene som er negative… og som dermed forklarer ingenting av ditt sykdomsbilde.
Den type legen kommer selvsagt ikke til å følge opp, kalle deg inn igjen for videre å utforske hva som forårsaker de samme symptomene du plages med og som resultatene ikke forklarer.

Det er på tide at vi alle sier dette rett ut i ansiktet til legen, der og da eller på et senere tidspunkt.
Og avhengig av hvillket svar, ekte eller ikke, man får av legen, som signaliserer at vedkommende har tatt på seg det du har sagt eller ikke, kan det også være på tide at dette meldes som klage.

Vi vokser opp med at blir lært opp til å anerkjenne deg gode, og til og med bare innsatsen.
Alle har rett til å vite også når de er vært elendige.