Jeg startet denne blogg for å skildre tanker om hverdagens praksis i en bhg når den blir preget av Jesper Juul, Reggio Emilia, og meg, Italo Profeti.

Grunnleggende tankegang var mitt ufravikelig krav på helhetlig og kontinuerlig bevissthet over sin egen atferd som jeg stiller til makthavende i en relasjon som i praksis ikke er likeverdig, som den mellom barna og voksne.

Denne type ubalanse i makt gjelder andre typer relasjoner også. Den mest iøynefallende er arbeidsmiljø, mellom ledelse og arbeidstakere.

Bloggen tar da ubalanse i makt, samt anerkjennelse, som hovedfokus. Beslutningstaking og implisitte forekomst av emosjoner er det som trigger som oftest min interesse i saker.

Bhg forblir et interesseområde og kan søkes via kategorier og tag.

Den gamle beskrivelse av bloggen finner du her.