Reggio Emilia

Plenty of materiale om Reggio Emilia om man vil lese noe seriøst om det. Her skal jeg bare skissere noen hovedtrekk. I form av stykkord.

Her er noen lenker til å begynne med:

Reggio Emilia-nettverk

skapende kommunikasjon

bringing it home