Filosofiens grunnlag

BARNA SOM AKTIVE SKAPERE AV SIN EGEN DANNING, sterkt påvirket av naturlige, dynamiske, selvrettende iboende krefter

Barnet som utrustet fra fødselen av (kompetent) rikelig med evner og gode egenskaper
(Hva kunne skje om det kunne fortsette opp til man er i 40-årene? :-D)

Barnehage er betraktet som et helt kommunikasjonssystem

Synsmåteikke pedagogisk metode: Metoder blir fort foreldet, og blir til hinder

Individuelle sannheter, voksne ikke som allvitende, deus ex machina

Barnas «hundre språk«

Environments rich in possibilities and provocations

 

disse er alle grunnleggende trekk, og som man finner igjen i Rammeplanen