Forhold barna/voksne

Hensiktsmessig progresjon

Fokus på prosessen, ikke sekvenser eller fremgangen

Flerårige, langtids forhold

Eventyraktige, fantasifulle hypoteser – individsentrert problematisering:
«Hva synes du en kråke tenker når hun flyr der oppe?»

STEMNING SOM TILLATER DET Å VÆRE IRRASJONELL, SPONTAN, OG DUM
playfulness and joy

Prosjektbasert handling i barnets hender
Korte, mellomlange, og lange prosjekter
Extended exploration and problem solving

Variasjon på veien fra utgangspunkt/ideer

Meddelelser: bytte av gjenstander, budskap, og gaver (de berømte ”postkassene”)

MINIMALT INNGREP FRA VOKSNE
voksne kun stillas i proksimale soner
tid, diskusjoner, tilrettelegging for dette

artful balancing between engagement and attention

careful and sensitive listening, observation/documentation