Forhold voksne/voksne

foreldre

Viktigste verktøy: Barnehagerådet           personalet

områdets innbyggere

Dokumentasjon for å synliggjøre praksis overfor personalet og foreldre
Lyd- og video opptak; lysbilder; fotoutstilling
Brev til foreldrene om prosjektene og forventet samarbeid

Gjensidig dialog foreldrene/personalet

samarbeid m/politikerne

Refleksjon med kollegaer

Samarbeid og mentoring personalet imellom gjennomsyrer systemet

Additional teachers especially trained in the visual arts work with teachers and children

Cooperation and disputation mingle pleasurably

recorders (documenters) for the children

førskolelærere jobber i par

førskolelærerne følger barn

en kokk (profesjonelt utdannet)

3TIMER/uka videreutdanning personale

3TIMER/uka foreldresamarbeid

5GANGER/år foreldremøte avdelingsvis

aldershomogene avdelinger

atelier + kunstveileder hver avdeling

teaterverk + dramaveileder

words, movement, drawing, painting, building, sculpture, shadow play, collage, dramatic play, music