Vanligste opposisjoner

Urettferdig at 1 assistent får med seg noen få barn, og den andre blir alene med alle de øvrige?

(Svar: Urettferdig å frata barn disse flotte muligheter?)

Støy
(Svar: Fredskroker)

Urealistiske Forventinger
(Svar: Selvoppfyllende profeti)