Sinnataggens profeti

rage sinne har stor overlevelsesverdi

Hva jeg kan hjelpe med? Ja, du har kanskje gjettet riktig: Først og fremst sinne, men også alle andre emosjoner.

Hvem jeg kan hjelpe? Dem som har et eller annet problem, frustrasjon, stress, dilemma, vanskelig valg, e/o krise, og ikke klarer å anvende emosjoner enten fullt ut eller i det hele tatt.

På jobb? Med barna? Partneren? Kommunen? En saksbehandler? Statsforvalteren? Statsministeren?

Emosjoner strever de aller fleste med. Nordmenn strever ekstra på det. Kulturen her tilsier at emosjoner har ikke livsrett i konfrontasjoner eller saksbehandling. Ofte er det null aksept for dem selv i konflikt. Til og med i harde, smertefulle konflikter.

Nordmenn er såpass redde emosjoner at de har oppdiktet et livssyn som betrakter dem som destruktive og skadeliggjørende, og har i en stor grad slettet dem fra det som er passende. De som var redskaper med evolusjonsmessig overlevelsesverdi, har blitt relegert til rollen «ordenforstyrrelse». Dette har gjort det gode norske samfunnet til et iskaldt, uhumant helvete i de tilfellene e/o for dem som faller ut av kurven, dem som har et problem som ikke lar seg løse av den berømte norske rettferdighet. 

Dette er enten tull eller bevisst hersketeknikk.

Skal du føkke meg må du iallfall tåle at jeg blir føkkings sint med deg. Svarer du til mitt problem med standardkopi av vage påstander og generelle vilkår, da skal du jammen tåle å bli kalt for det du er, en jævla hykler. Har barnet ditt tatt deg på fersken mens du spille gud, da må du nok finne deg i at hen spiller jotun.

Hvor mange tragedier som stadig dukker opp i media kunne ha blitt unngått om man til første, andre, eller iallfall tredje avslag hadde klart å komme i kontakt med sit eget sinne, og fått ut en bestemthet om at «jeg skal få dette fordi det er det eneste som er menneskelig å gjøre».

Det er på tide å lære å tørre å si klart og tydelig til folk at de ikke har gjort sin jobb, direkte og upyntet, akkurat som direkte og stygt var skaden de har forårsaket til deg.

Du velger selv avhengig av situasjonen om du vil banne, eller kaste et slegge, i tillegg.
Men sinne skal du anvende, omgjøre det til energi til å kreve rett over urett. Og det skal sees. Er du sint i en rolig stemme, er du enten uekte eller er du ikke ferdig.

Det er på tide at alle lærer seg en ryggmargsrefleks som spytter ut de riktige ordene med en gang man hører «Jeg forstår / hører hva du sier», «Jeg skjønner at du er frustrert…», eller hvilken som helst av de mange andre uttrykk som følges nesten uungåelig av den jævla «, men…».

Sinnataggensprofeti er plassen du kan være ekte og ha ekste følelser. Alt annet er forurensing.
Banning er ikke bare tillatt: Det er oppfordret til, når det får emosjoner til å komme ut.

Trenger du meg, finner du megtelefon

Første time er gratis, selvsagt.
Passer vi hverandre, tar vi derfra.

Man trenger ikke være blant likesinnede for å vokse. Vi kan gjerne ha forskjellige syn på det meste og allikevel skape utvikling og dynamikk. Her finner du noen av mine tanker som har vært grunnlag for Sinnataggens profeti. Les gjerne ellers i selve bloggen, Vindebruaogspeilet. Der finner du eksempler på mine verdier satt ut i praktisk tale.